Csoportok

A korosztály szerinti csoportok lejjebb láthatók, nevükre kattintva bővebb információt kaphat azokról.

2,5 – 3,5 éves gyerekek csoportos foglalkozása 10 fős csoportban történik, heti 2 alkalommal a szülők jelenléte nélkül.
A következő tünetek rendezésében segít a TSMT :
Mozgás területén
• eltérő izomtónus
• megkésett mozgásfejlődés
• egyes mozgásfázisok kimaradása, eltérése
• egyensúlyi gyengeség/zavar
• aszimmetria a test két oldalának használata között
• csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása
• kóros együttmozgások
• finommotorika éretlensége
• nagymozgásos játékok hiánya
• mozgásutánzás megjelenésének késése/eltérése
• ügyetlenség
• veszélyérzet hiánya
• impulzivitás

Pszichés-kognitív területen
• észlelési funkció gyengesége
• rövid ideig tartó/könnyen elterelhető figyelem
• beszédértési problémák
• kommunikációs igény kialakulásának késése/eltérése
• megkésett beszédfejlődés
• szem-kéz koordináció zavara
• ok-okozati gondolkodás megjelenésének késése
• szerepjáték megjelenésének hiánya
• alvászavar

Szociális területen
• nehéz megnyugtathatóság
• kötődési zavarok
• együttműködési készség hiánya
• nehéz irányíthatóság
• tiltás meg nem értése, be nem tartása
• akaratos, öntörvényű viselkedés
• agresszió
• autoagresszió
• dührohamok

 

A foglalkozás időtartama: 90 perc/alkalom,  heti 1 alkalom

A foglalkozás segít abban, hogy a gyermekek nemcsak a mozgásban ügyesedjenek, hanem az egyéb képességeik is jobban fejlődjenek. Széleskörű fejlesztésben van részük, ami az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve épül fel. Segíti őket abban, hogy legyen idejük saját élményen keresztül  megtapasztalni , kipróbálni a mozgás és a tevékenykedés örömét.. Mindezt olyan környezetben ,ami örömet nyújt és fejlesztő tevékenységre motiválja őket. .A mozgás javításával az agyféltekék összehangolásával az alapképességek fejlődése felgyorsulhat. Javul az egyensúlyérzék, viselkedés, monotóniatűrés, beszéd, a közösségbe való beilleszkedés.  A „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!” – alapelvet követve, a Montessori módszert figyelembe véve épülnek fel a foglalkozások. Célunk, hogy minden gyerek  elérje a fejlődésének azt a fokát ami a korának megfelelő.

4-5 éves gyerekek csoportos foglalkozása 6-8 fős csoportokban történik heti 2 alkalommal.

A következő tünetek rendezésében segít a TSMT.

Mozgás területén:

 • pontatlan mozgáskivitelezés
 • mozgáskoordináció gyengesége
 • egyensúlyzavar
 • hiperaktivitás
 • tic

Pszichés – kognitív területen

 • figyelemzavar
 • emlékezeti gyengeség
 • túlzott ingerkeresés- hárítás

Szociális területen

 • beilleszkedési nehézség
  • szabályfelismerés nehézsége
  • szabálykövetés kiszámíthatatlansága
  • feladattudat kialakulatlansága
  • feladathelyzetekből való kiszállás
  • kötődési zavarok

4-7 éves gyerekek csoportos foglalkozása 1o-12 fős csoportokban történik
heti 1-2-3 alkalommal hatszáznyolcvan feladatunk van, melyet a fokozatos nehezedés és terhelés elve alapján folyamatosan építünk be a tréningekbe.
A következő tünetek rendezésében segít a TSMT :

Mozgás területén
• mozgáskoordináció gyengesége,
• pontatlan mozgás kivitelezés
• új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
• erőadagolási problémák
• a grafomotorika éretlensége
• finommotorika ügyetlensége
• fejletlen beszédmotorika
• hiperaktivitás
• tic

Pszichés-kognitív területen
• gyenge testvázlat, térbeli tájékozódás
• kialakulatlan lateralitás
• figyelemzavar
• emlékezeti gyengeség
• belátáson/ tapasztalaton álló gondolkodás megjelenésének késése
• túlzott ingerkeresés/ingerhárítás
• szorongás
• depresszió

Szociális területen
• beilleszkedési nehézség
• szabályfelismerés nehézsége
• szabálykövetés kiszámíthatatlansága
• feladattudat kialakulatlansága
• feladathelyzetekből való kiszállás
• kötődési zavarok

A foglalkozás időtartama: 90 perc/alkalom,  heti 1 alkalom

 A 2 x 45 perces perces iskolára felkészítő foglalkozás rendszeressége heti egy alkalom . A foglalkozások segítik a gyermekeket abban, hogy megfelelően fejlett képességekkel és erős alapokkal kezdje az első osztályt és sikeres legyen az iskolabeválása. Az óvodáskorban elkezdett rendszeres iskola előkészítő foglalkozásokkal elkerülhetők a tanulási zavarok. Színes, változatos és egyénre szabott komplex program zajlik   annak érdekében, hogy zökkenőmentesen kezdhessék meg iskolai életüket. Mitől komplex a program? A gyerekek 45 perc mozgásfejlesztést követően 45 perc okosítás következik :  figyelem, emlékezet, írás előkészítés, beszédértés, beszédészlelés ,finommotorika , grafomotoros, matematikai, szövegértési képességek fejlesztése.

7-10 éves kisiskolás gyerekek csoportos foglalkozása 1o-12 fős csoportokban történik
heti 1-2 alkalommal hatszáznyolcvan feladatunk van, melyet a fokozatos nehezedés és terhelés elve alapján folyamatosan építünk be a tréningekbe. A tréningeket sok eszköz alkalmazásával lehet eredményesen megtartani. Az eszközökön végzett változatos mozgásformák elősegítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a praxis javulását, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitást, a ritmusérzéket és a motoros kreativitás fejlődését is.
A következő tünetek rendezésében segít a TSMT :


Mozgás területén
A saját mozgás érzékelése elősegíti a biztonságos mozgáskoordinációt, a térben való tájékozódást és az egyre bonyolultabb és finomabb mozgások megtanulását.
A nehezen tanuló gyerekek között gyakran fordul elő motoros éretlenség, mozgásos ügyetlenség, esetleg enyhébb fokú mozgáskorlátozottság.

• sportolási alaptechnikák elsajátításának nehézségei
• ügyetlenség
• mozgáskoordináció zavar
• fejletlen finommotorika

Pszichés-kognitív területen
• tanulási zavar (olvasás, írás, számolás)
• lassú, nehézkes tanulási tempó
• figyelemzavar
• rövid/hosszú távú memóriazavar
• kialakulatlan vagy keresztezett dominancia
• térbeli/síkbeli tájékozódás zavara

Szociális területen
• áldozat/bohóc/agresszor szerep
• önbizalomhiány